Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål om rekkevidde

Hvorfor reduseres rekkevidden med flere kilometer etter at bilen er parkert ute en natt?

Det er tre grunner for dette:

  1. Automatisk korrigering av systemet. Systemet beregner rekkevidden på nytt basert på gjeldende batteritemperatur for å sikre at den faktiske rekkevidden er så nøyaktig og pålitelig som mulig.
  2. En del av strømmen brukes når systemet automatisk lader lavspenningsbatterier.  Noen funksjoner kjører fortsatt når bilen er parkert, som for eksempel tyverisikringsenheten, nøkkelsensor, 4G-tilkobling, etc. Når systemet oppdager at lavspenningsbatteriene trenger strøm, vil noe av batteristrømnettet bli distribuert for å lade dem.
  3. Strømforbruket øker når kjøretøyet ofte aktiveres ved bruk av apper. Aktivering av kjøretøyet gjennom apper vil øke energiforbruket til lavspente apparater, og forkorte rekkevidden.

Hvorfor tar det lengre tid å lade ved lav temperatur?

Dette skyldes at systemet må varme opp batteripakken før selve ladingen begynner, slik at ladestrømmen styres for å beskytte sikkerheten og levetiden til batteriene.  Under oppvarmingen av batteripakken forlenges ladetiden.

Hvorfor øker strømforbruket når varmeapparatet eller setevarmeren er slått på?

Strømforbruket til klimaanlegget er mye høyere i oppvarmingsmodus enn i kjølemodus. Om vinteren drives klimaanlegget og setevarmeren av EV-batteri, og dette vil øke strømforbruket.

Hvorfor slås klimaanlegget på automatisk under oppvarming?

Klimaanlegget har to funksjoner: (1) kjøling om sommeren; (2) avfukting. I en annen modus enn ECON slås anlegget automatisk på når AUTO-modus er aktivert. Ved lav temperatur kan høy luftfuktighet føre til vindusdugg, noe som påvirker kjøresikkerheten. Derfor vil klimaanlegget fortsette å kjøre for å avfukte interiøret selv under varmeforhold, men dette vil øke strømforbruket.

Klimaanlegget kan slås av manuelt for å spare energi, men dette kan føre til at vinduene i kjøretøyet dugger.

Hvorfor reduseres rekkevidden etter å ha startet bilen?

Når bilen er slås på, vil systemet beregne rekkevidde på nytt basert på temperaturen på EV-batteriet for å sikre en så realistisk kjørelengde som mulig. Om vinteren påvirker en lav temperatur på EV-batteriet rekkevidden. Ved store temperaturforskjeller vil rekkevidden som vises i displayet variere og muligens reduseres. Batteritemperaturen vil imidlertid øke mens du kjører, og rekkevidden som vises i displayet vil korrigeres automatisk slik at den samsvarer med den faktiske rekkevidden.

Hvorfor vises mer kjørelengde enn faktisk når du starter bilen og begynner en kjøretur under lav temperatur?

Kjørelengden kan falle raskere i starten og skyldes sannsynligvis følgende tre grunner:

  1. Om klimaanlegget er aktivert ved start av bilen, vil det forbruke en større mengde strøm for å nå den forhåndsinnstilte temperaturen
  2. Lave temperaturer, vindkast, rullemotstand, reiseoverføringsmotstand osv. vil ha innvirkning på rekkevidden
  3. Ved lave temperaturer vil EV-batterikapasiteten reduseres på grunn av cellenes reduserte aktivitet (dette vil gå tilbake til det normale med en temperaturstigning), og den faktiske kjørelengden vil også reduseres. Ved lave temperaturer vil systemet derfor justere kjørelengden for å sikre pålitelige tall for rekkevidde.

Vanlige spørsmål om lading

Hvorfor tar det lengre tid å lade ved lave temperaturer?

Temperaturen på batteriene vil være lav hvis kjøretøyet har vært parkert i et kaldt miljø i lang tid (for eksempel -10 °C eller -20 °C). Når ladingen starter, vil batteriets termiske styringssystem (BTSS) først varme opp batteripakkene. Ladehastigheten øker etter hvert som batteripakken varmes opp til optimal ladetemperatur. Oppvarmingstiden avhenger av temperaturen i omgivelsene. Desto lavere omgivelsestemperatur, jo lengre tid tar det å varme opp batteripakken.

Om bilen blir ladet umiddelbart etter kjøring i kaldt vær, tar det nesten samme tid som lading under romtemperatur fordi BTSS holder egnet batteritemperatur under kjøring.

Hvis det er mulig, bør du lade bilen umiddelbart etter kjøring. Dette vil bidra til å korte ned ladetiden.


Når du lader ved lav temperatur, hvorfor sier ladetilstanden (SoC) 90% når den faktiske verdien er lavere enn 90%?

Når du lader ved lave temperaturer, vil systemet først varme opp batteriene for å beskytte sikkerheten og levetiden til batterier, noe som vil bruke noe av strømmen. Korrelasjonen mellom batteristrøm og rekkevidde er ikke lineær. Selv om rekkevidden ved 90% lading under forskjellige forhold er kalibrert, er det normalt at ytelsen til batteriet endres i tråd med temperatur eller andre forhold.

Hvorfor reduseres ladehastigheten etter at SoC er 80%?

Når SoC når 80% vil ladehastigheten automatisk reduseres. Dette er for å beskytte sikkerheten og levetiden til batteripakken, samtidig som ladeeffektiviteten økes.

Kan jeg slutte å lade før bilen er fulladet?

Litiumbatterier trenger ikke å være fulladet og utladet siden de ikke har noen minneeffekt. Du kan lade så mye du trenger. Ved å holde batterinivået (SoC) på 30% til 90% vi dul bidra til å forlenge levetiden på batteripakken.

Vil en høyere ladefrekvens om vinteren skade batterilevetiden?

Levetiden til litiumbatterier avhenger av ladesykluser. En syklus er en periode med bruk fra fulladet til fullt utladet.

Normalt, etter 500 sykluser, vil battericeller og moduler fortsatt ha minst 90% av den opprinnelige kapasiteten.

Vil hyppig bruk av DC-lading skade levetiden på batteriet?

På grunn av batteriets egenskaper, er DC-lading mindre gunstig for batterilevetiden enn vekselstrøm (AC).

Selv om vi har redusert den negative virkningen på batterilevetid fra DC-lading og langvarige DC ladesykluser gjennom vår banebrytende teknologi, anbefaler vi at man hovedsakelig bruker AC-lading (vekselstrøm), og DC-lading av og til for lengre batterilevetid.

Batteriets levetid avhenger av flere faktorer, for eksempel ladesykluser, kjørevaner, batteriets arbeidsforhold osv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken.

Hvordan øke rekkevidden gjennom lading?

Det er ingen signifikant forskjell i rekkevidde mellom ulike lademetoder. Grunnen til at rekkevidden er kortere om vinteren er fordi det termiske styringssystemet og BTMS krever mer strøm. Prøv å derfor å senke temperaturen inne i bilen. Slå bare på setevarmer når det er nødvendig. Unngå oppstart av bilen med klimaanlegget på maks.

Hvordan lade en bil som er parkert over lang tid?

Prøv å unngå å parkere bilen over en lengre periode ved enten høye eller lave temperaturer. Lade regelmessig (for eksempel en gang i måneden) hvis bilen er parkert ved lav temperatur. Prøv å holde batterinivået (SoC) mellom 50% og 70%, og koble ut lavspenningsbatterier.

Slik lader du din Xpeng G3 trygt

Lading av elbil belaster strømkursen maksimalt over mange timer. Av sikkerhetsgrunner er det viktig at ladekontakten din er godkjent. De fleste elbileiere velger derfor å installere en ladestasjon, eller ladeboks, hjemme. I Xpeng G3s bilkonfigurator kan du bestille Wallbox (ladeboks) med montering som ekstrautstyr. Om du ikke installerer ladeboks, men velger å bruke vanlig stikkontakt, bør du få en elektriker til å sjekke om det elektriske anlegget ditt tåler belastningen og at ladekontakten er i orden. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at kontakten du skal bruke til elbil-lading er maks 10 ampere, og har installert egen jordfeilbryter. Dette er for å redusere sannsynligheten for varmgang.

DSBs klare anbefaling er å installere en vegghengt ladestasjon fordi denne gir god sikkerhet, lader raskere og har større fleksibilitet. Du kan lese mer om retningslinjer og sikkerhet knyttet til lading for elbiler her:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#elbiler-lading-og-brannfare

Husk at de fleste godkjente installasjonsfirmaer kan rådgi deg omkring effektiv og trygg lading for din Xpeng G3".

Kan jeg lade bilen med oppvarmingen på?

Vi jobber med en oppdatering for at dette kan gjøres samtidig. Når dette er klart skjer det gjennom OTA-oppdatering og vil bli tilgjengelig så fort det er klart.

Tips for bruk av bilen om vinteren

Fjerne dugg fra vinduet

Om vinteren kan store temperaturforskjeller føre til at frontruten dugger. Det vil føre til redusert sikt. Duggen kan fjernes ved å slå på klimaanlegget eller ved å trykke på knappen for A/C.

☝️ Tips: Uansett om A/C er slått på eller av, vil det ikke påvirke oppvarmingen fordi luften varmes opp av varmeren og temperaturen som kommer ut er den samme som den forhåndsinnstilte A/C-temperaturen.

Sjekke dekktrykk

Dekktrykket kan synke om vinteren på grunn av temperatursvingninger. Dekktrykket synker mer desto kaldere det er. Galt luftrykk vil ikke bare øke energiforbruket, det er også trafikkfarlig. Derfor er det viktig å kontrollere dekktrykket jevnlig om vinteren, slik at du alltid kjører med riktig dekktrykk. Hvilket dekktrykk som er riktig, varierer med størrelsen på dekket. I rammen ved førerdøren finnes en tabell som viser hvilket dekktrykk som er riktig for ditt kjøretøy.

Tips: Dekktrykket faller med 0,07 bar for hvert 5-graders temperaturfall.

Slå på varmeapparatet

En riktig temperatur inne i bilen kan gi både komfort og lang rekkevidde, mens en veldig høy temperatur vil øke energiforbruket og dermed redusere rekkevidden. Kroppen føles mest komfortabel når temperaturen er mellom 22 ℃ og 26 ℃. Derfor er den anbefalte innstillingen for klimaanlegget 25 ℃ i AUTO-modus. Du kan skru opp temperaturen til 28 ℃ eller høyere hvis du foretrekker det varmere inne i bilen.

Tips: Klimaanlegget er satt til 25 ℃ som standardinnstilling om våren og vinteren for å holde mellom 20 og 25 ℃ inne i bilen. Dette vil gi både komfort og lang rekkevidde.

Prøv å holde jevn fart

Prøv å holde en så jevn hastighet som mulighet når du kjører på is eller snø. Veiene om vinteren er ofte våte, glatte og isete. Når du kjører på slike veier, kan både akselerasjon, hard bremsing eller plutselige rattutslag føre til ulykker. Dessuten er bremselengden på is eller snø mye lengre enn på tørre veier, fordi dekkens grep reduseres betydelig. Høyere fart øker også bremselengden. Forsikre deg derfor om at du bremser i god tid og opprettholder en sikker avstand til kjøretøyet foran.

Tips: Regenereringssystemet vil dempes eller avstenges på isete eller snødekte veier for å oppnå mer behagelig kjøring.

Opprettholde kontroll

Når du kjører på is eller snø, kan det autonome førerassistentsystemet (ADAS) gjøre feilvurderinger på grunn av ytre forstyrrelser som snø eller utilsiktet deaktivering av ADAS. Derfor bør sjåføren alltid ha aktiv kontroll over bilen. I tillegg kan ADAS slå seg av eller deaktivere midlertidig når frontkameraet står i direkte sollys.

Tips: XPILOT2.5 er et førerassistentsystem. Funksjoner som Automatic Emergency Control (AEB), Lane Centering Control (LCC) eller Adaptive Cruise Control (ACC) er designet for å hjelpe føreren, ikke for å erstatte føreren. Derfor må sjåføren under alle omstendigheter ha kontroll over kjøretøyet.

Skifte eller påfyll av frostvæske

Påfylling av frostvæske er nødvendig hvis den er under minimumsnivået på grunn av fordampning eller vedlikehold (ved delebytter i kjølekretsen som motor, batteri, lader, etc.). Besøk ditt Xpeng service-senter for å bytte ut eller fylle på frostvæske. Frostvæske fra andre merker bør ikke brukes sammen med det som opprinnelig ble brukt, da blandingen kan generere uventede kjemiske reaksjoner, som kan produsere bobler eller sedimenter. Disse kjemikaliene kan hindre kjøling, blokkere kjølekretsen eller til og med korrodere deler i kjølekretsen.

Fjerne dugg fra bakspeilet

Det kan lett oppstå dugg på bakspeilene når bilen kommer inn i et parkeringshus eller en tunell i kaldt vær. Duggen skyldes temperaturforskjeller og vanndamp, de samme grunnene til at vinduene dugger. For å fjerne dugg fra bakspeilene, slå på speilvarmeren.

Tips: Hvis speilvarmeren ikke slås av manuelt, slås den automatisk av etter 14 minutters drift.

Spørsmål om Xpeng-appen

Kan vi registrere flere brukere på Xpeng-appen?

Foreløpig er det kun mulig med en bruker dessverre. Vi jobber sammen med hovedkontoret for å få åpnet tilgang til flere registrere brukere på samme bil. Dette vil forhåpentligvis komme om ikke lenge.

Hvordan komme i gang med Xpeng appen?

Xpeng appen
  1. Last ned appen: Skann QR-koden eller følg denne lenken: http://onelink.to/xpengnorge
  2. Registrer deg i Xpeng-appen
  3. Etter registrering vil vi aktivere din bruker. Hvis din bruker ikke blir aktivert eller hvis du får en feilmelding underveis, vennligst kontakt vår kundeservice på 41 45 97 97, så vil vi bistå deg.
  4. Appen er nå klar for bruk!

Jeg får ikke registrert meg

Ved første registrering må juridisk eier av bil gjennomføre registreringen. Etter du har registrert deg i Xpeng-appen vil din bruker bli aktivert og godkjent i våre systemer.

Hvis du fortsatt opplever problemer, vennligst ta kontakt med kundeservice på 41 45 97 97.

Sikkerhetsmerknad for XPILOT førerassistansesystem

Sikkerhet er vår høyeste prioritet. For å ivaretasikker kjøring og unngå ulykker, ber vi deg om å laste ned instruksjonene og lese disse nøye, og se videoen som gir ytterligere informasjon.